Brennmanet i fri flyt

Brennmaneten kan bli opptil 2 m i diameter, og er det største av alle nesledyr. Den er som regel gul til brungul eller rød i farge, med tentakler som kan bli 30 m lange. Disse har nesleceller som benyttes til å lamme byttedyr slik at de kan spises. De største eksemplarene finnes i arktiske strøk og lever i omtrent et år.September 2010.


Om dette innlegget