Tjeld i flukt

Tjeld er lett å kjenne. Den er svart på ryggen, kvit under og har lange røde bein og rødt nebb. Den er en vadefugl og finnes som oftest i fjæra, men også på innmarka. Den eter muslinger, snegler, makk og andre sjødyr som den finner i sjøkanten. Med sitt meiselformede nebb kan tjelden åpne og ete utrolig mange muslinger på kort tid.


Juni 2009


Om dette innlegget